INTENCJE MSZALNE

29.10-05.11.2023

Niedziela 29.10.2023 – Uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła
7.00 1. Za + Martę Magiera z okazji urodzin.

2. Za + Joachima Grobosz (29).

8.30 1. Za + Czesławę Szłapa oraz dusze cierpiące w czyśćcu.

2. Z okazji 30 rocznicy pożycia małżeńskiego Marka i Renaty z podziękowaniem za wspólne lata życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, intencja od córki i syna. TE-DEUM

10.00 Dziękczynna w intencji Sylwii Konopka z okazji 10 rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.
11.30 1. Za + Teodora Kazek w rocznicę śmierci, ++ z rodziny Kazek i Richter.

2. W intencji Róży i Jana z okazji 50 rocznicy ślubu z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Jubilatów i całej rodziny. TE-DEUM

14.30 Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Doroty i Alojzego z okazji 60 rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie. TE-DEUM
18.30 1. Za + Irenę Widera (29).

2. W intencji żywych i zmarłych Parafian.

Poniedziałek 30.10.2023 – Dzień powszedni
7.00 Za + Joachima Grobosz (30).
8.30 Za + Irenę Widera (30).
18.30 ZBIOROWA(5):
– Za + Leszka Woźniaka o radość życia wiecznego w rocznicę śmierci, ++ z rodziny i dusze cierpiące w czyśćcu.

– Za + męża Alfonsa Brysch w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa z obu stron.

– Do Bożej Opatrzności w intencji Aleksandry z prośbą o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej.

– Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Bula i Rose oraz o opiekę Matki Bożej.

– O powrót do zdrowia dla Krzysztofa, Ewy, Małgorzaty, Krzysztofa, Karola i Michała.

Wtorek 31.10.2023 – Dzień powszedni
7.00 Za parafię i parafian.
8.30 Za + Ernę Piskoń, + męża Jana i ++ z pokrewieństwa.
18.30 1. Za ++ rodziców Teodora i Ritę Owczarek, ++ z rodziny Trzęsiok i Owczarek.

2. Za + Irenę Gibek o radość życia wiecznego, intencja od pracowników DPS przy ul. Kochcickiej.

Środa 01.11.2023 – Uroczystość Wszystkich Świętych
7.00 1. Za + Eufemię, Pawła, Jerzego Kulik, Annę, Leonarda Cytryckich oraz za ++ z rodzin Kulik i Cytryckich.

2. Za ++ rodziców Rosczysławę i Władysława, brata Jana, ++ dziadków Marię i Tomasza, Józefę i Marcina, o radość życia wiecznego.

8.30 1. Za ++ z rodziny Jeziorowski, Świtała, Mik, Klimont, Słota, Michalik, Sowa, za ++ Stefana Maj, o. Józefa Przybyckiego OMI, Józefa Dudę.

2. Za ++ Agnieszkę i Andrzeja Kurczyk, syna Jana, ++ z rodzin Kurczyk, Kandora i dusze cierpiące w czyśćcu.

10.00 1. Dziękczynna w intencji Emilii z okazji 16 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Fatimskiej.

2. Za + Eugeniusza Romańskiego (1).

11.30 Za ++ Henryka, Martę, Juliana Łach, Annę, Karinę, Emila, Pawła, Joachima Krafczyk, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
14.30 1. Za + Janinę Raszewską oraz ++ z rodziny Frontczak, + Aleksandra Kumor oraz ++ z rodziny.

2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Wspólnoty Żywego Różańca, a dla ++ o dar nieba.

3. Za + s. Aldonę Duczmal (1).

18.30 ZBIOROWA(8):

– Za + męża Henryka, + teścia Adolfa Janik, ++ rodziców Annę i Teodora Strzoda.

– Za dusze cierpiące w czyśćcu.

– Za ++ męża, ojca, dziadka Andrzeja Pietruszewskiego, ojca Stanisława, ++ z rodzin Szczurek, Piertruszewski, Czyż, Wilk, Zięba, Sowiński, Tuora i wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu.

– Za ++ Marię, Ernesta Holeczek, Michała Przykuta, Elfrydę i Czesława Różanek.

– Za ++ mamę, teściową i babcię Krystynę w kolejną rocznicę śmierci, Krystynę i Jana Maciągów, Mieczysława Okaj, ++dziadków z obu stron z prośbą o dar nieba.

– Za ++ Alojzego i Anielę Niesłony, ++ z rodzin Niesłony, Smyła, Wippler i Rurański.

– Za ++ Walentego i Franciszkę Witek, syna Waltera, córkę Helenę i zięciów Rudolfa i Czesława.

– O powrót do zdrowia dla Krzysztofa, Ewy, Małgorzaty, Krzysztofa, Michała i Karola.

Czwartek 02.11.2023 – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
7.00 1. Za ++ mamę Wandę w 14 rocznicę śmierci, tatę Józefa, wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa, prosząc Miłosierdzie Boże o radość życia wiecznego.

2. Za + Marię Franek, z prośbą o dar nieba, intencja od rodziny Krzykawskich.

8.30 1. Za + Eugeniusza Romańskiego (2).

2. Za ++ rodziców Teresę i Alojzego Rudolf, brata Romana, teściów Weronikę i Szczepana Drab, szwagra Bogdana oraz Dorotę i Pawła Wolik, ich córki Brygidę i jej syna Michała.

18.30 1. Apostolat Maryjny.

2. Za ++ rodziców Monikę i Ignacego Trzensisko, Ignacego Ulfik, brata Henryka Trzensisko, teściów Karola, Gertrudę i Agnieszkę Ulfik, dziadków Bronder i Trzensisko oraz dusze cierpiące w czyśćcu.

3. Za + s. Aldonę Duczmal (2).

Piątek 03.11.2023 – Dzień powszedni, Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla braci Józefa i Edmunda w rocznicę urodzin.

2. Za + s. Aldonę Duczmal (3).

8.30 Za ++ z rodziny i pokrewieństwa, sąsiadów, znajomych, przyjaciół, darczyńców, koleżanki i kolegów oraz dusze cierpiące w czyśćcu.
17.00 Za + Eugeniusza Romańskiego (3).
18.30 Za ++ rodziców Marię i Augustyna Sowę, prosząc o radość życia wiecznego.
Sobota 04.11.2023 – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa, Pierwsza Sobota Miesiąca
7.00 1. Za + brata Józefa Kosik i dusze cierpiące w czyśćcu.

2. Za + ojca i męża Lechosława Dębskiego w 10 rocznicę śmierci.

8.30 1. Za + Eugeniusza Romańskiego (4).

2. Za + s. Aldonę Duczmal (4).

14.00 Wynagradzająca.
18.30 ZBIOROWA(19):

– Za ++ rodziców Irenę i Henryka Jelito, + Mirosława Jelito oraz ++ z rodzin Jelito, Gocyła Grygieracki.

– Za + Franciszka Zowada oraz ++ z rodzin Kmiecik i Zowada.

– Za ++ Dorotę i Antoniego Michalik, za ++ Piotra Michalik oraz za ++ z rodzin Breguła i Michalik.

– Za + Antoniego Krawczyk i Józefa Kuchorz.

– Za + ojca i męża Gerarda oraz + matkę Klarę.

– Za + Wiktora Spałek o dar życia wiecznego w rocznicę śmierci.

– Za + mamę Elżbietę Kwasek, + ojca Franciszka, + brata Jerzego i ++ z rodziny.

– W intencji Patryka z okazji urodzin, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Świętego Józefa.

– O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę św. Rodziny i dary Ducha Świętego dla rodzin Pyka, Lizurek, Grzona, Brzezina, Krus oraz dar życia wiecznego dla ++ z tych rodzin.

– Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego w niebie dla + żony, mamy, babci Leokadii Ratajszczak w dniu urodzin.

– O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Ratajszczak.

– Do Miłosierdzia Bożego za ++ Łucję i Henryka Opiela, intencja od córki Anny i syna Janusza wraz z najbliższą rodziną.

– Za + ojca Edmunda Siwiec, ++ braci Krystiana, Henryka i Antoniego, ++ teściów Ernę i Mariana Gabryel, ++ Leszka i Zbigniewa Błaszczyk, ++ dziadków z obu stron i dusze cierpiące w czyśćcu.

– Za + męża Klausa Schatka, ++ rodziców Klarę i Piotra Dylka, ++ teściów Gertrudę i Rudolfa Schatka, trzech braci Pawła, Jerzego i Ericha oraz ++ z pokrewieństwa.

– Za ++ rodziców Zofię i Franciszka Gajda, + Cecylię i Jerzego Bonk.

– Za ++ rodziców Marię i Teofila Wańczyk z okazji urodzin, za ++ z obu stron.

– Za ++ rodziców Różę i Apoloniusza Szpitun, za ++ z obu stron.

– Za ++ Cecylię i Jana Piskoń, za + Mariana Piskoń, za ++ z obu stron.

– O powrót do zdrowia dla Ewy, Małgorzaty, Krzysztofa, Michała i Karola.

Niedziela 05.11.2023 – XXXI Niedziela Zwykła
7.00 1. Za + Eugeniusza Romańskiego (5).

2. Za + s. Aldonę Duczmal (5).

3. W intencji żywych i zmarłych Parafian.

8.30 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jana w dniu urodzin.

2. O radość życia wiecznego dla + męża i ojca Jana Pyka w rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze cierpiące w czyśćcu.

10.00 1. W intencji Róż Różańcowych, rodziców przy parafii św. Stanisława Kostki do Maryi, aby poprzez Jej serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.

2. Dziękczynna w intencji Blanki z okazji 4 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla całej rodziny.

11.30 1. Za + męża Jana Kansy, + brata Józefa, ++ rodziców i teściów oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.

2. Dziękczynna w intencji Krystyny Olczyk z okazji 70 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej, św. Józefa i św. Rity na dalsze lata życia. TE-DEUM

3. W intencji Franciszka z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża na całe życie.

14.30 1. Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli i św. Jana Pawła II z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski dla naszej Ojczyzny i Kościoła Świętego – intencja od Wspólnoty Żywego Różańca.

2. W intencji Joanny i Adama z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem za wszelkie dobro, Boże prowadzenie, opiekę Matki Bożej, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo na kolejne lata życia dla całej rodziny. TE-DEUM

18.30 1. O radość życia wiecznego dla + męża Ernesta, ++ rodziców, teściów, szwagierkę Marię, siostry Stefanię i Lidię z mężami, szwagra Pawła oraz ++ z pokrewieństwa i dusze cierpiące w czyśćcu.

2. Za + mamę Stefanię w rocznicę śmierci, ++ z rodziny.