NIEDZIELA 31.05.2020r.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7:00 1) Za ++ rodziców Rocha i Rozalię Jelonek, męża Huberta Płonka, syna Tadeusza, teściów Jana i Marię, rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8:30 1) Z okazji urodzin za + matkę Małgorzatę, ojca Jana Kocyba, rodzeństwo Annę, Marię, Jadwigę, Franciszka, Pawła, poległego na wojnie brata Józefa oraz pokrewieństwo.
10.00 1) W intencji Róży Różańcowej rodziców oraz z okazji 10. urodzin Maksymiliana z prośbą o wypełnienie woli Bożej w jego życiu.
2) Z okazji 5. urodzin wnuczka Igora, dużo zdrowia, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Fatimskiej.
11:30 1) W intencji o. Krzysztofa Wolnika OMI z okazji Jubileuszu 10. rocznicy święceń kapłańskich, dziękując za dar jego kapłaństwa, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej i dary Ducha Świętego.
2) Za + męża, ojca i dziadka Jana Kansy o radość życia wiecznego.
14.30 1) Do Trójcy Świętej za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, szczególnie za łaskę uzdrowienia prosząc o dalsze zdrowie, wiarę, dary Ducha Świętego dla Gizeli w 75. rocznicę urodzin z rodziną.
 18:30 1) Za + Andrzeja Łaczmańskiego – intencja od koleżanek i kolegów z PKP Bytom.

PONIEDZIAŁEK 01.06.2020r.
Święto NMP, Matki Kościoła

7:00 1)      Za + Zofię Kurda (1).
2)      Za + Macieja Krakowskiego w 5. rocznicę śmierci – intencja od babci Stefanii.
8.30  1) Za + Jana Kasprowicza (1).
18:30  1) ZBIOROWA:

۰      Dziękczynna w intencji Aleksandry i Jakuba z okazji 1. rocznicy ślubu oraz z okazji chrztu św. Wojciecha z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

۰      Za wstawiennictwem Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask i św. Józefa z prośbą o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla Damiana.

WTOREK  02.06.2020r.

7:00 1) Za + Zofię Kurda (2).
2) Za + Adelę Balwierz.
8.30 1) Za + Jana Kasprowicza (2).
18.30 1) Za + Marka Mrugała w 17. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny i znajomych.

ŚRODA 03.06.2020r.
Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

7:00  1) Za + Zofię Kurda (3).
8.30  1)  Za + Jana Kasprowicza (3).
2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego, wolontariuszy oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
 

18:30

 1) ZBIOROWA:

۰      Za ++ rodziców Elżbietę i Stefana Psiuk, siostrę Ludwikę, rodziców i teściów.

۰      Za ++ Cecylię Miłota w 4. rocznicę śmierci, Feliksa Miłota w 11. rocznicę śmierci oraz Franciszkę i Ludwika.

۰      Do Miłosierdzia Bożego w intencji + syna i brata Marcina Słotwińskiego w 8. rocznicę śmierci o spokój jego duszy.

۰      Za ++ rodziców Zofię, Stefana, Stanisławę i Stanisława, dziadków oraz pokrewieństwo z obu stron o radość życia wiecznego.

CZWARTEK 04.06.2020r.
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7.00  1) Za + Zofię Kurda (4).
8.30  1) Za + Jana Kasprowicza (4).
2) Za + Barbarę Krajewską – intencja od współpracowników córki.
18.30  1) Apostolat Maryjny.

 PIĄTEK  05.06.2020r.
Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
Pierwszy Piątek Miesiąca

7.00  1) Za ++ Marię i Jana Cichoń oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + Zofię Kurda (5).
8.30  1) Za + Jana Kasprowicza (5).
17.00  1) Do Matki Bożej Królowej Różańca Świętego i Aniołów Stróżów z podziękowaniem za zdrowie i opiekę oraz z prośbą o dalsze łaski dla wnuków Bartosza, Hani, Marysi, Jasia i Zosi.
18:30  1) Za + Leonarda Cytryckiego w rocznicę urodzin oraz za ++ z rodzin Cytrycki, Kowalewski, Kulik i Ulfik.

 SOBOTA 06.06.2020r.
Pierwsza Sobota Miesiąca

7.00  1) Za + Zofię Kurda (6).
8.30  1) Za + Jana Kasprowicza (6).
15.00  1) Wynagradzająca za grzechy i nieprawości świata.
18.30 1) ZBIOROWA:

۰      Dziękczynna w intencji Teresy z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

۰      Za ++ rodziców Jana i Małgorzatę, dziadków Franciszka i Mariannę, braci Józefa i Franciszka Kocyba, siostry Marię i Annę, dwóch siostrzeńców, Stefana i Jadwigę, syna Romana Sojka.

۰      Za ++ rodziców Irenę i Henryka Jelito, ++ z rodzin Jelito, Gocyła, Grygieracki.

۰      Za + Jana Joniec – od sąsiadów i mieszkańców z Wymyślacza.

۰      Za + Wiktora Spałek o radość życia wiecznego.

۰      Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego dla + męża Augustyna Sklorz, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

۰      Za ++ rodziców Teodora i Wiesławę w rocznicę śmierci.

 NIEDZIELA 07.06.2020r.
Uroczystość Trójcy Najświętszej

7:00 1) Za + Zofię Kurda (7).
2) O radość życia wiecznego dla + męża Romana Jerominek w rocznicę urodzin.
8:30 1) Za ++ męża Romana Jonienc, rodziców Weronikę i Józefa Kansy, teściów Martę i Pawła Jonienc oraz trzech braci Henryka, Zygmunta i Romana z żoną oraz Alfreda i dziadków Ulfik i Kansy oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 1) W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii Św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.
11:30 1) O radość życia wiecznego dla ++ mamy Heleny Anackiej w 19. rocznicę śmierci, ojca Rudolfa z okazji 30. rocznicy śmierci, dziadków Stefana i Stefanię Nowackich oraz wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa.
2) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Ireny i Bogdana z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski w rodzinie. TE DEUM
14:30 1) Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Różańca Świętego dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ o królestwo niebieskie i aby modlitwy różańcowe odmawiane w papieskich intencjach misyjnych przyniosły owoce ewangelizacyjne.
Po mszy św. chrzest św.: Leon Józef Olearski.
18:30 1) Za + Jana Kasprowicza (7).