Niedziela 05.12.2021 – II Niedziela Adwentu

7.00 1. W intencji żyjących i ++ Parafian.
2. Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego w niebie dla zięcia Andrzeja Pietruszewskiego – intencja od teściowej.
8.30 1. Za ++ z rodzin Jeziorowski, Sowa, Świtała, Michalik, Mik, Klimont i Słota.

2. Za ++ rodziców Małgorzatę i Wilhelma Słota, siostrę Urszulę, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.00 W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii Św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.
11.30 1. Za + Piotra Stolarek (5).

2. Dziękczynno-błagalna za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, dalszą opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Łucji z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. TE DEUM

14.30 1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Królowej Różańca Świętego dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ o królestwo niebieskie i aby modlitwy różańcowe odmawiane w papieskich intencjach misyjnych przyniosły owoce ewangelizacyjne.

2. Dziękczynno-błagalna w intencji Remigiusza z okazji 20. rocznicy urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,  dary Ducha Świętego i potrzebne łaski na kolejne lata życia.

18.30 1. Za + Alfonsa Feliks (5).

2. Za + męża Mieczysława Paździorko i ++ z pokrewieństwa.

Poniedziałek 06.12.2021 – dzień powszedni

7.00 1. O dar życia dla dzieci nienarodzonych i umiłowanie daru życia dla wszystkich ludzi.

2. Za + Henryka Lukoszczyk.

8.30 Za + Piotra Stolarek (6).
17.00 RORATY

Za + Alfonsa Feliks (6).

18.30 1. ZBIOROWA:

– Dziękczynno-błagalna w intencji o. Tomasza jarosz OMI z okazji urodzin, dziękując Bogu za dar kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Maryi Niepokalanej i potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej – intencja od Margaretek.

– Za ++ rodziców Gertrudę, Józefa, Marię, Jana, rodzeństwo Gotfryda, Marię, Annę, Gertrudę, Klarę, dziadków, szwagrów, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za + Wiktora Spałek o radość życia wiecznego.

– Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego w niebie dla + ojca Stanisława, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za ++ Eryka Bosek, Kurta Piesch, Agnieszkę i Jerzego Srokosz, Martę i Jana Sowa, Helenę Sowa, Jędrzeja i Ernę oraz Ewę.

– Za + męża Ewalda Bronder i ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.

– Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża, ojca Henryka, rodziców Agnieszkę i Ignacego, Jana i Halinę, szwagrów Karola i Jana, bratową Zofię i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za ++ Krystynę Bul w 1. rocznicę śmierci, męża Antoniego – od wnuczki Karoliny.

Wtorek 07.12.2021 – Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

7.00 1. Za + Erwina Nawrat w 8 rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa Nawrat.

2. O dar życia dla dzieci nienarodzonych i umiłowanie daru życia dla wszystkich ludzi.

8.30 1. Za + Piotra Stolarek (7).

2. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej za ++ Marię Maksymowską i jej syna.

17.00 RORATY

O radość życia wiecznego dla + Łucji Marcinkowskiej – intencja od sąsiadów.

18.30 1. Za + Alfonsa Feliks (7).

2. Za + męża i ojca Marka Dobrowolskiego.

Środa 08.12.2021 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej w intencji + przyjaciółki Erny.

2. O nawrócenie grzeszników.

8.30 1. Za + Mariannę Wojtulek w dniu urodzin.

2. Za + Piotra Stolarek (8).

17.00 RORATY

Za + Alfonsa Feliks (8).

18.30  1. W intencji Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

 2.   ZBIOROWA:

W intencji rodzin Wspólnoty Róży Rodziców przy parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu zawierzając rodziców dzieci Maryi Niepokalanej.

– Za ++ Małgorzatę i Konrada Osadnik.

– Za ++ ojca Ignacego Ulfik, chrzestnych Gabrielę Nyzik i Henryka Trzensisko, dziadków Monikę i Ignacego Trzensisko, Gertrudę, Agnieszkę i Karola Ulfik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za + Witolda Ligus w 30. dzień po śmierci.

– Za + Gertrudę Strużek w 30. dzień po śmierci.

– Za ++ rodziców Zenonę i Stanisława, dziadków Emilię i Wilhelma, Antoninę i Ludwika, ciocię Karolinę i Władysławę, stryjka Franka, męża Henryka.

– O dar nieba dla tragicznie zmarłego Ewalda Bronder.

– Za ++ brata Jana Knopik w rocznicę urodzin, rodziców Martę i Emila, bratową Dorotę o radość życia wiecznego.

– Za ++ Klarę Dropała w 5. rocznicę śmierci, męża Karola, ++ z rodziny Dropała, Kokot, Zdebik, Manowski i dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za ++ Marię i Henryka Działach, Adama Wręczyckiego, ++ z rodziny Działach, Zawada, Wręczycki, Kołodziej, Kulbacki, Sztanek i dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 09.12.2021 – dzień powszedni

7.00 1. O dar życia dla dzieci nienarodzonych i umiłowanie daru życia dla wszystkich ludzi.

2. Za ++ Tadeusza, jego rodziców Pawła i Łucję, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30 Za + Piotra Stolarek (9).
17.00 RORATY

Za + Alfonsa Feliks (9).

18.30 1. Za + Zofię Wolnik w 1. rocznicę śmierci.

2. Dziękczynna w intencji o. Wiesława Chojnowskiego OMI z okazji imienin, dziękując Bogu za dar kapłaństwa, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego, opiekę Maryi Niepokalanej i potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej – intencja od Margaretek.

Piątek 10.12.2021 – dzień powszedni

7.00  O dar życia dla dzieci nienarodzonych i umiłowanie daru życia dla wszystkich ludzi.
8.30 Za + Piotra Stolarek (10).
17.00 RORATY

Za + Wiktora Ledwonia – od sąsiadów z ulic Kubusia Puchatka i Wyszyńskiego.

18.30 1. Za + Alfonsa Feliks (10).

2. Za ++ ojca Henryka Kaczmarczyk, dziadków Gertrudę i Augusta Kaczmarczyk, Martę i Stanisława Brzezina oraz Annę Saflik.

Sobota 11.12.2021 – dzień powszedni

7.00 Za + Alfonsa Feliks (11).
8.30 1. Za + Piotra Stolarek (11).

2. Za + Danutę Ślipko w 30. dzień po śmierci – intencja od sąsiadów.

13.00 Dziękczynno-błagalna w intencji Adama Mirosława Michalik z okazji 1. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.
18.30 ZBIOROWA:

Dziękczynna w intencji Henryka z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla całej rodziny. TE DEUM

– Dziękczynna w intencji Aleksandry z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

– O świętość dla kapłanów.

– O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Łucji Mann.

– Za ++ ojca Wiktora Brzezina, męża Stanisława, brata Ryszarda oraz ++ z obydwu stron.

– O radość życia wiecznego dla ++ brata Ryszarda z okazji urodzin, rodziców Wiktorię i Józefa Weber, Anielę i Andrzeja Banaś.

– Do Miłosierdzia Bożego o dar nieba dla ++ mamy Krystyny Snopek z okazji urodzin, taty Stefana, dziadków z obu stron, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za ++ Elżbietę i Jana Kasperskich i ++ z rodziny.

– Za ++ mamę Martę Świec, męża Wawrzyńca, Alojzego Frączek, Mirosława Frączek, siostrę Różę i brata Henryka.

– Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa, rodzeństwo Zofię, Janinę, Jana, Franciszka, Piotra i Stefana, szwagrów Kazimierza i Piotra, dziadków i pokrewieństwo.

– Za ++ Martę, jej rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 12.12.2021 – III Niedziela Adwentu

7.00 Za ++ rodziców Rosczysławę i Władysława, brata Jana, dziadków Tomasza i Marię, Marcina i Józefę.
8.30 1. Za + męża i ojca Grzegorza oraz za ++ Lucynę i Kazimierza Hejke.

2. Za + Piotra Stolarek (12).

10.00 Za ++ rodziców Wacławę i Adama, wujka Janka, dziadków z obu stron, ++ z rodziny i pokrewieństwa, prosząc o radość życia wiecznego.
11.30 1. Dziękczynna w intencji wnuków Zuzanny, Mateusza, Bartosza i Tymoteusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i dary Ducha Świętego.

2. Dziękczynna w intencji Antoniego Mazan z okazji 1. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

14.30 1. W intencji żyjących i ++ Parafian.

2. W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo i aby modlitwą. cierpieniem i ofiarą wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.

18.30 1. Za + Alfonsa Feliks (12).

2. Za ++ męża Eugeniusza Imiołczyk, matkę Cecylię Wołowczyk, siostrę Anielę Jaksik, Katarzynę i Adolfa Imiolczyk, Pamelę i Emila Duda, Franciszkę i Józefa Żydek, Annę Cierpka-Korska i ++ z pokrewieństwa.