Niedziela 09.01.2022 – Święto Chrztu Pańskiego

7.00 Za ++ mamę Radigundę w 9. rocznicę śmierci, brata Augusta z prośbą o radość życia wiecznego.
8.30 1. Za + Barbarę Dawidowicz (9).

2. Za + Gerharda Machnik (9).

10.00  Dziękczynna w intencji  Blanki i Lilii z okazji 1. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża na każdy dzień.
11.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji siostry Aldony z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia zakonnego i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego na kolejne lata życia. TE DEUM

2. W intencji żyjących i ++ Parafian.

3. Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ męża Helmuta Miozga, teściów Marii i Jana, rodziców Gertrudy i Eryka Psyk oraz szwagra Zygmunta Banasik.

4. Za + męża Józefa Kubaś w 6. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, siostrę Irenę, brata Stanisława, szwagrów i wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa.

14.30 W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo i aby modlitwą, cierpieniem i ofiarą wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.
18.30 Za ++ siostrę Lidię w rocznicę śmierci, jej męża Ernesta i ++ z pokrewieństwa.

Poniedziałek 10.01.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Dziękczynna w intencji Henryka Gabryś w 80. rocznicę urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w rodzinie.

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30 1. Za + Barbarę Dawidowicz (10).

2. Za + Gerharda Machnik (10).

18.30 1. ZBIOROWA:

– W intencji rodzin z ulic Cebulskiego, św. Anny, Pasiecznej, Targowej i Piłsudskiego.

– Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Doroty z okazji urodzin.

– Za ++ Pawła w rocznicę śmierci, Eufemię i Jerzego Kulik, Leonarda, Annę Cytryckich oraz za ++ z rodziny Kulik i Cytrycki.

– Za + Jana Bujak – intencja od sąsiadów.

Wtorek 11.01.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + Gerharda Machnik (11).

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30 Za + Barbarę Dawidowicz (11).
18.30 Za + Teresę Pasieka – od syna Grzegorza z żoną Danutą.

Środa 12.01.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + Gerharda Machnik (12).

2. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Fatimskiej o zdrowie i opiekę Bożą w Nowym Roku dla rodzin Widera, Gabryś, Bonk i Wieczorek.

8.30 1. Za + Barbarę Dawidowicz (12).

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.30 ZBIOROWA:

W intencji rodzin z ulic Skłodowskiej, Szarych Szeregów, Spokojnej i Sportowej.

– Dziękczynna w intencji Kazimierza z okazji 80. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. TE DEUM

– Za ++ Konrada, Emilię, Jerzego Lempa, Karola, Jana, Dawida Myland i dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za + Małgorzatę Smyła w 30. dzień po śmierci.

– Za + Adrianusa van Bijstervelda w 30. dzień po śmierci.

– Za + Zygmunta Soboń w 30. dzień po śmierci.

Czwartek 13.01.2022 – dzień powszedni

Dzień Fatimski

7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 1. Za + Barbarę Dawidowicz (13).

2. Za + Gerharda Machnik (13).

12.00 O radość życia wiecznego za ++ męża i ojca Edmunda Mazoń w 25. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, brata Herberta, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 ZBIOROWA:

– W intencji rodzin z ulic Zagłówek, Sosnowej, Gajowej, Grzybowej, Chabrowej, Rumiankowej, Storczykowej i Azaliowej.

– Dziękczynno-błagalna w intencji o. Krzysztofa Nering OMI z okazji urodzin, dziękując Bogu za dar kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Maryi Niepokalanej, potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej – intencja od Margaretek.

– Do Matki Bożej Fatimskiej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

– Za + męża, ojca i dziadka Andrzeja Pietruszewskiego, ++ z rodziny i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące prosząc dla nich o dar nieba.

– Za + Henryka Janik.

– Za + Witolda Ligus – intencja od sąsiadów.

– Za ++ Małgorzatę i Ryszarda Smyła – intencja od sąsiadów i znajomych z ulic Skłodowskiej i Wymyślacz.

Piątek 14.01.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + Gerharda Machnik (14).

2. Za ++ męża Gerarda, rodziców, teściów, Józefa, Gertrudę, Eugeniusza Kulik, Karola i zięcia Edwarda.

8.30 Za + Barbarę Dawidowicz (14).
18.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 15.01.2022 – dzień powszedni

7.00 Za + Gerharda Machnik (15).
8.30 1. Za + Barbarę Dawidowicz (15).

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.30 ZBIOROWA:

W intencji rodzin z ulic Kubusia Puchatka, Zachodniej, Hlonda i Cebuli.

– Dziękczynna w intencji syna Piotra i wnuka Rafała z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Anioła Stróża i Matki Bożej.

– Za + Dariusza Przyłasa.

– Za + Jana Kiepura w 30. dzień po śmierci.

– Za + Wandę Krajewską.

– Za ++ Jerzego Łukoszka w 5. rocznicę śmierci, Gabrielę Łukoszek, ++ z rodziny Łukoszek, Lipik, Mika i Czekała.

– Za ++ rodziców Annę i Piotra Dudek, męża Krystiana Czempik, teściów, dziadków, krewnych i znajomych.

– Za + żonę Annę Marię Dudek oraz ++ z rodziny Mendrela i Dudek.

Niedziela 16.01.2022 – II Niedziela Zwykła

7.00 1. W intencji żyjących i ++ Parafian.

2. Za + Gerharda Machnik (16).

8.30 1. Za + Barbarę Dawidowicz (16).

2. Za ++ Leonarda w rocznicę śmierci i Annę Cytryckich, ++ z rodziny Cytryckich, Kulik i Ulfik.

10.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

2. W intencji Wojtka Tarara z okazji 6. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Aniołów Stróżów i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.

11.30 CHRZTY
14.30 Za + Teresę Pasieka – od wnuczki Anety z rodziną.
18.30 Za ++ tatę Juliana Szwarc z okazji urodzin, imienin i rocznicy śmierci, mamę Antoninę i dusze w czyśćcu cierpiące.