Niedziela 27.02.2022 – VIII Niedziela Zwykła

7.00 1. W intencji żyjących i ++ Parafian.

2. Za + Alojzego Nawrat (27).

8.30 1. Za + Annę Cytrycką (27).

2. Za + Mirosława Bryła z okazji urodzin.

10.00 1. Za + Czesława Szłapa, ++ z rodziny Szwedzickich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2. ROCZKI

Mikołaj Cudak

Laura Bok

Miłosz Bok

Laura Wiktoria Karpińska

11.30 1. Za + Jana Knopik w 10 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Knopik, Kurda, Pyka i Sobieraj.

2. Za ++ Annę, Karinę, Emila, Joachima Krawczyk, Martę, Henryka i Juliana Łach i ++ z pokrewieństwa.

14.30 Za + Edwarda Kuboś w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców Romana i Martę Kuboś, Marię i Józefa Oleksy.
18.30 Za + męża Ernesta i za ++ z pokrewieństwa.

Poniedziałek 28.02.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + Alojzego Nawrat (28).

2. Za ++ męża Gerarda, rodziców, teściów, Gertrudę, Józefa, Eugeniusza Kulik, Karola i zięcia Edwarda.

8.30 1. Za + Annę Cytrycką (28).

2. Dziękczynna w intencji Grażyny z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Fatimskiej na dalsze lata życia.

18.30 1. ZBIOROWA:

– Dziękczynna w intencji Bożeny z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dar zdrowia duszy i ciała oraz Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia. TE DEUM

– Dziękczynna w intencji Bronisławy Wilkoń z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

– Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o szczęśliwy zabieg dla Haliny i powrót do zdrowia.

– Za + wujka Romana Lizurek z okazji urodzin, prosząc o radość życia wiecznego.

– Za dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za + ojca Mieczysława Bejm w 2. rocznice śmierci.

Wtorek 01.03.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + Marię Włodarz (1).

2. Za ++ ojca Stefana i Teodora Strzoda, zięcia Kazimierza z okazji urodzin, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30 1. Za + Alojzego Nawrat (29).

2. Za + Hildegardę Skiba (1).

18.30 1. Za + Annę Cytrycką (29).

2. Za ++ męża i ojca Józefa Zawierucha w rocznicę śmierci, teściów Stefanię i Antoniego, ++ z rodzin Zawierucha, Grzesik i Nocoń.

Środa 02.03.2022 – Środa Popielcowa

7.00 1. Za + Alojzego Nawrat (30).

2. Za + Hildegardę Skiba (2).

8.30 1. Za + Annę Cytrycką (30).

2. Za + Marię Włodarz (2).

10.00 SZKOŁA KATOLICKA
12.00

 

O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej fatimskiej dla Ewy i Pawła.
15.30 Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego za + męża, ojca i dziadka Andrzeja Pietruszewskiego z okazji urodzin.
17.00 Za ++ Mirosława Grzesik i ojca Mariana oraz za ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące prosząc Miłosierdzie Boże o radość życia wiecznego.
18.30 ZBIOROWA:

 Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ o królestwo niebieskie i aby odmawiany różaniec w papieskich intencjach przybliżył świat do Chrystusa.

– O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Victorii Frohme.
– Za + Urszulę Kurda w rocznicę urodzin.

– Za + Adolfa Biela w rocznicę urodzin, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za + Dorotę Osadnik w 30. dzień po śmierci.

– Za + Bernarda Mika w 30. dzień po śmierci.

– Za ++ rodziców Antoninę i Juliana, siostrę Krystynę i dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za ++ Józefa i Hildegardę, szwagra Mariana, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za + Ignacego Zięba prosząc o radość życia wiecznego.

Czwartek 24.02.2022 – Czwartek po Popielcu

Pierwszy czwartek miesiąca

7.00 1. Za + Marię Włodarz (3).

2. dziękczynno-błagalna w intencji Karoliny i Patryka z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

8.30 Za + Hildegardę Skiba (3).
18.30 Apostolat Maryjny

Piątek 04.03.2022 – Piątek po Popielcu
Pierwszy piątek miesiąca.

7.00 1. Za + Hildegardę Skiba (4).

2. Za ++ męża i ojca Jerzego Markefka, rodziców Markefka, Widera, rodzeństwo, Kamila Kozak i ++ z pokrewieństwa.

8.30 Za + Marię Włodarz (4).
18.30 1. O radość życia wiecznego dla + Janiny Spyry i dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od Wspólnoty Żywego Różańca.

2.  Dziękczynna z okazji 70. rocznicy urodzin Józefa Sowa z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo oraz za babcię Gertrudę Sowa na pamiątkę ziemskich urodzin o dar nieba. TE DEUM

Sobota 05.03.2022 – Sobota po Popielcu

Pierwsza sobota miesiąca

7.00 1. Za + Marię Włodarz (5).

2. Za + Hildegardę Skiba (5).

8.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Tristana w dniu urodzin.
13.50 Wynagradzająca za grzechy i nieprawości świata.
18.30 ZBIOROWA:

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Jarosława Urzędniczok i całej rodziny.

– O świętość dla kapłanów.

– O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Markefka i Kalus.

– Dziękczynna w intencji Anny Kazek z okazji 87. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

– Za + Zofię w rocznicę śmierci.

– Za + Pawła Polok – intencja od sąsiadów i znajomych z ulic Chabrowej, Wymyślacz i Skłodowskiej.

– Za + Wiktora Spałek o radość życia wiecznego.

Za ++ rodziców Jana i Małgorzatę, dziadków Franciszka i Mariannę, braci Józefa i Franciszka Kocyba, siostry Marię i Annę, dwóch siostrzeńców, Stefana i Jadwigę, syna Romana Sojka.

– Za + Marię Słodczyk-Szczygłowską z okazji urodzin.

– Za ++ siostrę Lidię, szwagra Ernesta w rocznicę urodzin o radość życia wiecznego i ++ z pokrewieństwa.

– Za + Krystynę Grabinską w 30. dzień po śmierci.

– Za + Łucję Skorupa o radość życia wiecznego – intencja od córki z rodziną.

– Za + Czesławę Ligarską w 1. rocznicę śmierci.

– Za ++ rodziców Kazimierza i Zofię oraz dziadków z obu stron.

– Za ++ rodziców Annę i Antoniego, brata Tadeusza, męża Józefa i ++ z rodziny.

Niedziela 06.03.2022 – I Niedziela Wielkiego Postu

7.00 1. Za + Marię Włodarz (6).

2. Za + Hildegardę Skiba (6).

3. W intencji ++ siostry Joanny w rocznicę śmierci, szwagra Zdzisława i ++ z obu stron.

8.30 1. Za ++ z rodziny Klimont, Świtała, Jeziorowski, Barbarę Pawłowską, Renatę Michalik, Józefa Sowa, Józefa Jelonek, Józefa Duda i o. Józefa Przybyckiego OMI.

2. Za + Piotra Litwińskiego w 8. rocznicę śmierci.

10.00 1. W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii Św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.

2. Dziękczynna w intencji Miłosza z okazji 5. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

11.30 Za + Irenę Lemiesiewicz w 4 ocznicę śmierci prosząc Miłosierdzie Boże o radość życia wiecznego.
14.30 1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej dla Członków Żywego Różańca, a dla ++ o królestwo niebieskie i aby odmawiany różaniec w papieskich intencjach przybliżył świat do Chrystusa.
2.
Za ++ męża Jerzego Spojda w rocznicę urodzin, rodziców Łucję i Franciszka Paprotny, teściów Franciszkę i Pawła Spojda.
18.30 W intencji żyjących i ++ Parafian.