W domu zakonnym w Lublińcu zakończyła się wizyta o. Guillauma Muthundy OMI, specjalnego wysłannika superiora generalnego do Polskiej Prowincji. Jego przyjazd związany jest ze zbliżającą się Kapitułą Generalną Zgromadzenia. Radny generalny zbiera głosy i sugestie misjonarzy, które mogą stać się tematem kapituły. Jesienne spotkanie oblatów z całego świata ma na celu ocenę życia w świetle charyzmatu.

Modlitwa przed Kapitułą Generalną

W Lublińcu o. Guillaume Muthunda OMI spotkał się indywidualnie z oblatami, którzy wyrazili taką potrzebę, jak również z całą wspólnotą zakonną. W klasztorze funkcjonuje oblacka infirmeria przeznaczona dla poważnie schorowanych zakonników. Otrzymują tutaj potrzebną pomoc medyczną i pielęgnacyjną, przebywając w regularnej wspólnocie zakonnej. Infirmerią opiekują się oblaci-bracia zakonni.

 

 

(pg-oblaci.pl/zdj. L. Osiecki OMI)