Niedziela 15.05.2022 – V Niedziela Wielkanocna

7.00 Za + Zofię Nawrat (15).
8.30 1. Za ++ mamę Zofię Czachor z okazji imienin i tatę Jana.

2. Za ++ Dorotę i Antoniego Jeziorowskich, ich rodziców i rodzeństwo oraz córkę Renatę Michalik.

10.00 1. W intencji żyjących i ++ Parafian.

2. Za ++ męża Zygmunta Kauder w 10 rocznicę śmierci, rodziców Różę i Gerarda Pyka, dziadków z obydwu stron, szwagra Henryka Hadaś oraz Rafała Psiuk.

11.30 1. CHRZTY

Nikodem Łukasz Jędrych

2. I Rocznica Komunii Świętej  Szkoły Katolickiej.

14.30 1. Za ++ szwagra Eryka w rocznicę śmierci i siostrę Stefanię.

2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Cecylii i Andrzeja oraz dla dzieci z rodzinami.

18.30 1. Za + Piotra Kandora (15).

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek 16.05.2022 – Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego
w Gliwicach

7.00 1. Za + Zofię Nawrat (16).

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30 Za + Piotra Kandora (16).
18.30 ZBIOROWA:
– W intencji Leona Tobor z okazji 75. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia – intencja od redakcji gazetki „U Oblat”.

– Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o dar życia wiecznego dla + męża, ojca i dziadka Andrzeja Pietruszewskiego z okazji imienin, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za + Tadeusza Konar w 30. dzień po śmierci.

– Za ++ mamę Anielę z okazji 92. rocznicy urodzin i ojca Jana w 36. rocznicę śmierci.

– Za + Jana Kocyba – od rodziny Demarczyk.

Wtorek 17.05.2022 – Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika,
patrona Polski

7.00 Za ++ rodziców Różę i Leona Koza, Genowefę i Józefa Langer i dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 Za + Zofię Nawrat (17).
18.30 1. Za + Piotra Kandora (17).

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 18.05.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + Zofię Nawrat (18).

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30 Za + Piotra Kandora (18).
18.30 ZBIOROWA:

Dziękczynna przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi panny o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Anny z okazji 70. rocznicy urodzin oraz opiekę dla całej rodziny. TE DEUM

– Za + Waldemara Holewa w 30. dzień po śmierci.

– Za + Michała Cieślińskiego w 30. dzień po śmierci.

– Za + Aleksandra Orawiec w 30. dzień po śmierci.

– Za ++  Zygfryda Nawrockiego z okazji urodzin, Małgorzatę i rodziców Nawrockich.

– Za ++ ojca Emila Knopik w rocznicę urodzin, matkę Martę, braci Jana i Ryszarda oraz bratową Dorotę o radość życia wiecznego.

– Za + o. Antoniego Boczara OMI w 20 rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.

– Za + Urszulę Brimer w 30. dzień po śmierci.

– Do Matki Bożej Fatimskiej za + mamę, teściową i babcię Gertrudę Kompała w 2. rocznicę śmierci.

Czwartek 19.05.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + Zofię Nawrat (19).

2. Za ++ rodziców Martę i Franciszka Kozielskich, Władysławę i Józefa Paruzel, siostry Krystynę i Agnieszkę, braci Stanisława, Błażeja i Franciszka, Krystynę Lizurej i Helenę Puchała.

8.30 Za + Piotra Kandora (19).
18.30 W intencji ofiarodawców nowenny za dusze w czyśćcu cierpiące o wypełnienie się woli Bożej w ich życiu i w życiu ich rodzin.

Piątek 20.05.2022 –dzień powszedni
Trzeci piątek miesiąca

7.00 1. Za ++ dziadków Annę i Karola Pawełczyk, Krystynę i Piotra Krawczyk, Stefana i Jadwigę Osiak i Suchodół.

2. Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego za + mamę Łucję Krajuszek w 1. rocznicę śmierci.

8.30 Za + Zofię Nawrat (20).
18.30 Za + Piotra Kandora (20).

Sobota 21.05.2022 – Uroczystość św. Eugeniusza de Mazenoda, biskupa

7.00 1. Za + Zofię Nawrat (21).

2. Za + o. Jerzego Kalinowskiego OMI w 1. rocznicę śmierci – intencja od znajomych z Lublińca.

8.30 1. Za + Piotra Kandora (21).

2. Za + Halinę Sier w 1. rocznicę śmierci.

18.30 1. ZBIOROWA:

– Za ++ Jerzego w rocznicę śmierci, Pawła, Eufemię Kulik,  ++ z rodziny Kulik i Cytrycki oraz Leonarda i Annę Cytryckich.

– Za + Joannę Grzesik w rocznicę urodzin i ++ z rodziny.

– Za + Ryszarda Ostrowskiego w 30. dzień po śmierci.

– Za + męża Romana Trzesiok w 22 rocznicę śmierci, ++ rodziców Martę i Alojzego Cisek, teściów Marię i Franciszka, siostrę Magdalenę z mężem, dziadków, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za ++ rodziców Marię i Bernarda Grus o radość życia wiecznego.

– Za + mamę Antoninę w 100. rocznicę urodzin oraz + Bronisława.

– Za ++ Halinę Łebek, Danutę Joszko, Urszulę i Józefa Opiełka, Huberta Gajda, Jana Makowskiego, Macieja Serafin i Zenona Kotara.

– Za ++ Artura Strzoda, Małgorzatę Ernst, Krystynę Paruzel, Martę Strzoda, za ++ z rodzin Banduch, Matuszczyk, Grund, Strzoda, Ernst i dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za ++ męża Antoniego Kazuch w 22. rocznicę śmierci, Zuzannę Kazuch, rodziców Weronikę i Antoniego Chrzęstek, brata Antoniego, chrześniaka Andrzeja, Stanisławę i marka Weintritt oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 22.05.2022 –  VI Niedziela Wielkanocna

7.00 1. Za + Zofię Nawrat (22).

2. O dar życia wiecznego dla + córki Ewy i syna Marka.

8.30 Za ++ Rozalię Berestkowy w 1. rocznicę śmierci, Bazylego w 19 rocznicę śmierci prosząc Miłosierdzie Boże o dar nieba.
10.00 1. ROCZKI

Gustaw Kurzyński

Nikodem Jara

2. Za wstawiennictwem Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne całego świata, wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.

11.30 I KOMUNIA ŚWIĘTA
14.30 1. W intencji żyjących i ++ Parafian.

2. Za ++ szwagra Ernesta w rocznicę śmierci i jego żonę Lidię.

18.30 Za + Piotra Kandora (22).