Niedziela 12.06.2022 – Uroczystość Trójcy Najświętszej

7.00 Za + Bruno Budny (12).
8.30 Za ++ męża Romana Jonienc, rodziców Weronikę i Józefa Kansy, teściów Martę i Pawła Jonienc, trzech braci Henryka, Zygmunta z żoną, Romana z żoną, Alfreda, i dziadków Ulfik i Kansy oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 1. Za ++ rodziców Dorotę i Adama Pełka, dziadków Janinę i Mariana Pełka, Getrudę i Franciszka Lizurek, Marię i Konstantego Stryjewskich, Romana Lizurek i ++ z rodziny Sczudło i Pawełczyk.

2. Dziękczynna w intencji Miłosza i jego taty Marka z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego.

12.00 1. Jubileusz 750-lecia Miasta Lubliniec.

2. Dziękczynna w intencji Stanisławy i Leona z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla całej rodziny. TE DEUM

3. Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Sabiny z okazji 60. rocznicy urodzin. TE DEUM

4. Za + Janinę Kunicką (12).

14.30 W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo i aby modlitwą. cierpieniem i ofiarą wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.
18.30 1. W intencji żyjących i ++ Parafian.

2. Za + ojca Czesława Kamieniak w rocznicę śmierci z prośbą o dar życia wiecznego.

Poniedziałek 13.06.2022 – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy,
prezbitera i doktora Kościoła
Dzień Fatimski

7.00 1. Za + Bruno Budny (13).

2. Za + tatę Lechosława Dębskiego z okazji imienin o radość życia wiecznego – intencja od córki Kasi z mężem i dziećmi.

8.30 1. Za + Urszulę Brzezina w 9. rocznicę śmierci.

2. Za + Janinę Kunicką (13).

12.00 Za wstawiennictwem Matki Bożej fatimskiej i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Joanny z okazji urodzin i dla jej rodziców i rodzeństwa.
18.30 ZBIOROWA:
– O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla żyjących z dzielnicy Wymyślacz , a dla ++ z prośbą o radość życia wiecznego.

– dziękczynna w intencji Pawła w 40. rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia. TE DEUM

– W intencji Christophera z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Fatimskiej i dary Ducha Świętego.

– Dziękczynna w intencji Krystyny i Józefa z okazji 35 rocznicy ślubu z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. TE DEUM

– W intencji członków 16. Róży Różańcowej, aby Bóg żyjącym błogosławił, a ++ przyjął do radości życia wiecznego.

– Dziękczynna w intencji żony Wandy z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Fatimskiej na dalsze lata życia.

–   Do Miłosierdzia Bożego przez ręce Matki Bożej Fatimskiej o radość życia wiecznego w intencji Romana Krupskiego. Kornelii i Feliksa Krupski, Marii Krupskiej, Jadwigi i Karola Szymik, Karoliny i Karola Szymik, Justyny Grabowskiej, Ireny Zawłockiej, Lucyny i Jana Malitowskich i ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za + Henryka Janik.

– Za ++ rodziców Małgorzatę i Ryszarda Smyła.

– O dar życia wiecznego dla + męża i ojca Władysława Szczepucha.

– Za dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za ++ rodziców Marię i Gerarda Maliński, ++ z rodziny Zajdel, Wójcik, Nawrocki, ciocię Łucję, Bernarda i Franciszka.

– Za + Hildegardę Rzeźniczek – intencja od sąsiadów z ulicy Wymyślacz.

– Za ++ rodziców Marię i Gerarda Malińskich, ++ z rodziny Zajder, ciocię Łucję, wujka Bernarda, wujka Franciszka, dziadków Wójcik i Maliński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za + Jadwigę Żywczok w 30. dzień po śmierci.

– Za ++ męża Ernesta Koprek w 4. rocznicę śmierci, jego rodziców i rodzeństwo prosząc Matkę Bożą o dar życia wiecznego.

– Za + siostrę Anielę Kosior z okazji urodzin.

– Za + córkę Agnieszkę i ++ z rodziny Tychowskich.

– Za + mamę Antoninę o radość wieczną i ++ z rodziny.

– Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego dla + Dariusza Mzyk w rocznicę urodzin.

– Za ++ rodziców Hildegardę w 6. rocznicę śmierci i Eryka Adler.

– Za ++ rodziców Bronisławę i Bilibalta Galios, dziadków Galios, Ochman, Sówka, Drapacz, Szaforz, Adler.

– Za ++ rodziców Pelagię i Franciszka Drapacz.

– Za + Andrzeja Podniesińskiego w 1. rocznicę śmierci.

– Za ++ rodziców Edwarda, Mariannę Jakubczak i szwagra Władysława w rocznicę śmierci.

Wtorek 14.06.2022 – Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

7.00 1. Za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Kompalla, teściów Franciszkę i Walentego Widera, rodzeństwo z obu stron, wszystkich ++ z tych rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Bruno Budny (14).

8.30 Za + Janinę Kunicką (14).
18.30 Za + żonę Hildegardę z okazji urodzin oraz w 4. rocznicę śmierci – intencja od męża.

Środa 15.06.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + Bruno Budny (15).

2. Za ++ ciocię Annę w rocznicę urodzin, jej męża Mariana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30 Za + Janinę Kunicką (15).
18.30 ZBIOROWA:

Dziękczynna w intencji Grzegorza Gloc z okazji 50. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. TE DEUM

– Za + Emilię Kacy w 30. dzień po śmierci.

– Za ++ syna Marka w rocznicę urodzin, męża Karola, synową Józefę i Cezarego.

Czwartek 16.06.2022 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

7.00 Za + Bruno Budny (16).
8.00 1. Za ++ Dorotę i Antoniego Jeziorowskich, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z rodzin Świtała, Józefa Sowa, Renatę Michalik i Józefa Duda.

2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących z dzielnicy Wymyślacz, a dla ++ z prośbą o radość życia wiecznego.

11.00 Za + Janinę Kunicką (16).
14.30 Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego za ++ rodziców Martę i Emila Just oraz dziadków Wiktorię i Roberta Doleżych.
18.30 1. W intencji żyjących i ++ Parafian.

2. Dziękczynna z okazji 37. rocznicy związku małżeńskiego Jana i Marii Ławniczak oraz ich urodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Pompejańskiej i łaskę zdrowia.

Piątek 17.06.2022 –Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Trzeci piątek miesiąca

7.00 1. Za ++ Anastazję, Józefa, Edmunda, Krystynę Wacławik, Kazimierę, Stanisława Nowak.

2. Za wstawiennictwem Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, kapłani, siostry i bracia zakonni wzrastali w łasce i mądrości Bożej, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania zakonne.

8.30 1. Za + Bruno Budny (17).

2. Za + Janinę Kunicką (17).

18.30 Za ++ Pawła w rocznicę urodzin, Eufemię i Jerzego Kulik, Leonarda i Annę Cytryckich, ++ z rodziny Kulik i Cytrycki.

Sobota 18.06.2022 – dzień powszedni

7.00 Za + Bruno Budny (18).
8.30 Za + Janinę Kunicką (18).
13.00 Msza św. ślubna: Mateusz i Sara.
16.00 Msza św. na zakończenie roku formacyjnego Domowego Kościoła.
18.30 1. ZBIOROWA:

– Dziękczynna w intencji syna Macieja Nowickiego z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

– Dziękczynna za dar szczęśliwego przyjścia na świat wnuczki Julity.

– O zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny z Polski i za granicy.

– Za + Rozalię Reiter w 17. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Reiter i Borek.

– Za ++ Alojzego Klink w pamiątkę urodzin, Martę, Franciszka Klink, Jana Bujak.

– Za ++ męża Wiktora, syna Ryszarda, zięcia Stanisława oraz teściów Agnieszkę i Pawła Brzezina i ++ szwagrów i szwagierki.

– Za + Kazimierza Praskiego w 30. dzień po śmierci.

– Za + Stanisława Kandora w 30. dzień po śmierci.

Niedziela 19.06.2022 –  XII Niedziela Zwykła

7.00 1. Za + Bruno Budny (19).

2. O zdrowie w rodzinie.

8.30 1. Dziękczynna w intencji Róży i Jerzego z okazji 49. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego na dalsze wspólne lata życia.

2. Dziękczynna w intencji Barbary i Kazimierza z okazji 25. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. TE DEUM

10.00 1. Za ++ tatę Józefa w 12 rocznicę śmierci, mamę Wandę i rodziców chrzestnych Jana i Jadwigę i wszystkich ++ z rodziny, prosząc o radość życia wiecznego.

2. Dziękczynna w intencji Olafa z okazji 50. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego.

11.30 1. Za + męża, ojca i dziadka Piotra Kandora o radość życia wiecznego w rocznicę urodzin.

2. CHRZTY

Franciszek Leon Szymkowiak

Ignacy Tomasz Garus

Lilianna Magdalena Poremba

Wojciech Aleksander Krzywoń

Liliana Aleksandra Pinkowska

3. Dziękczynna w intencji Jadwigi i Marka z okazji 30. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla całej rodziny. TE DEUM

14.30 1. Za + Mariana Nowińskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz za ++ z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Janinę Kunicką (19).

18.30 1. W intencji żyjących i ++ Parafian.

2. Za ++ babcie Małgorzatę Antoninę Wolne i Amalię Krajuszek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.