Niedziela 19.06.2022 – XII Niedziela Zwykła

7.00 1. Za + Bruno Budny (19).

2. O zdrowie w rodzinie.

8.30 1. Dziękczynna w intencji Róży i Jerzego z okazji 49. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego na dalsze wspólne lata życia.

2. Dziękczynna w intencji Barbary i Kazimierza z okazji 25. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. TE DEUM

10.00 1. Za ++ tatę Józefa w 12 rocznicę śmierci, mamę Wandę i rodziców chrzestnych Jana i Jadwigę i wszystkich ++ z rodziny, prosząc o radość życia wiecznego.

2. Dziękczynna w intencji Olafa z okazji 50. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego.

11.30 1. Za + męża, ojca i dziadka Piotra Kandora o radość życia wiecznego w rocznicę urodzin.

2. CHRZTY

Franciszek Leon Szymkowiak

Ignacy Tomasz Garus

Lilianna Magdalena Poremba

Wojciech Aleksander Krzywoń

Liliana Aleksandra Pinkowska

3. Dziękczynna w intencji Jadwigi i Marka z okazji 30. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla całej rodziny. TE DEUM

14.30 1. Za + Mariana Nowińskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz za ++ z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Janinę Kunicką (19).

18.30 1. W intencji żyjących i ++ Parafian.

2. Za ++ babcie Małgorzatę Antoninę Wolne i Amalię Krajuszek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek 20.06.2022 – dzień powszedni

7.00 Za + Bruno Budny (20).
8.30 1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o potrzebne łaski w rodzinie Izabeli.

2. Za + Janinę Kunicką (20).

18.30 ZBIOROWA:
– Dziękczynna w intencji Heleny z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w rodzinie.

– O błogosławieństwo Boże dla bliźnich wspomagających w potrzebie.

– O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny.

– Za ++ Helenę Wychowską w rocznicę urodzin, Zofię i Ryszarda Wychowskich, Hildegardę i Wawrzyńca Prandzioch.

– Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa, ++ z rodziny i bliskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za ++ ojca Gerarda Pisarek w rocznicę śmierci, matkę Łucję, ++ z rodziny Pisarek i Matuszczyk, szwagra Czesława Kaczmarczyk oraz Elżbietę Grezer z prośbą o radość życia wiecznego.

Wtorek 21.06.2022 – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

7.00 1. Za ++ męża Gerarda, rodziców, teściów, Józefa, Gertrudę, Eugeniusza Kulik, Karola, Wernera i zięcia Edwarda.

2. Za + Bruno Budny (21).

8.30 Za + Janinę Kunicką (21).
18.30 1. Do Matki Bożej Nieustającej pomocy i św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla Piotra, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Marii i Piotra w kolejną rocznicę ślubu.

2. Dziękczynna w intencji Wiktorii z okazji urodzin, z prośba o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

Środa 22.06.2022 – dzień powszedni

7.00 1. Za + Bruno Budny (22).

2. Za ++ rodziców Różę i Alojzego Tomala, brata Huberta, Marię i Henryka Lukosek oraz ++ dziadków.

8.30 1. Za + Urszulę Kardas w dniu urodzin i ++ z pokrewieństwa.

2. Za + Janinę Kunicką (22).

18.30 ZBIOROWA:

Za ++ męża Mariana Wolańskiego w 11. rocznicę śmierci, rodziców Anielę, Mariana Kubich, brata Kazimierza, teściową Annę.

– Za + Jana Rzeźniczek z okazji rocznicy śmierci i urodzin z prośbą o dar nieba.

– Za + tatę Alojzego Biela i teścia Leona Galusa o radość życia wiecznego.

– Za + Henryka Broncel w 1. rocznicę śmierci prosząc o radość życia wiecznego oraz + zięcia Jacka Śliwa.

– Za + Agnieszkę Majcher w 30. dzień po śmierci.

– O radość życia wiecznego dla ojca Pawła Polok.

Czwartek 23.06.2022 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

7.00 1. Za + Bruno Budny (23).

2. Za + tatę Lechosława Dębskiego z okazji dnia ojca o dar życia wiecznego – intencja od córki Kasi i zięcia Tomka.

8.30 1. Za + Hildegardę Rzeźniczek z okazji urodzin prosząc o dar życia wiecznego.

2. Za + Janinę Kunicką (23).

13.00 Msza św. ślubna: Anna i Adrian.
18.30 1. Odnowa w Duchu Świętym

2. Za + Józefa Czachor o radość życia wiecznego.

Piątek 24.06.2022 –Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.00 Za + Bruno Budny (24).
8.30 1. Za + Janinę Kunicką (24).

2. Dziękczynna w intencji syna Jana z okazji imienin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej fatimskiej na dalsze lata życia oraz za + tatę Jana z okazji imienin i mamę Zofię.

18.30 1. O radość życia wiecznego dla + męża i ojca Andrzeja Falińskiego w 2. rocznicę śmierci.

2. Dziękczynna w intencji Janiny Macias i Janiny Nowickiej z okazji imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

Sobota 25.06.2022 – Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

7.00 Za + Bruno Budny (25).
8.30 Za + Janinę Kunicką (25).
18.30 1. ZBIOROWA:

– Dziękczynna w intencji Jana Słodczyk z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w rodzinie. TE DEU

– Dziękczynna za otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Niepokalanej dla Jana z okazji imienin.

– Za ++ mamę Rozalię w 37. rocznicę śmierci, ojca Franciszka, szwagra Huberta, siostrzeńca Pawła oraz ++ z rodzin Jarzombek i Biela.

– Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o dar nieba za ++ rodziców Paulinę i Jana Cyran, teściową Różę Lempa, dziadków oraz ++ z rodziny Cyran, Hałasik, Lempa, Stawarz, Kotala i szewczyk.

– Za + ojca Jana Kukowka o radość życia wiecznego w rocznicę śmierci.

– Za + Pawła Kacy w 8. rocznicę śmierci.

– Za + Barbarę Jon w 30. dzień po śmierci.

– Za + męża Henryka Kuich, ++ rodziców, teściów, brata Józefa i wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa.

– Za + Gintera Kala – od koleżanek i kolegów z pracy syna Adama.

– Za + Danutę Mika w 12. rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.

– Za ++ rodziców Marię i Pawła Macioł, siostrę Martę i Stefanię, szwagra Alfreda, Edwarda i Piotra.

Niedziela 26.06.2022 –  XIII Niedziela Zwykła

7.00 Za + Bruno Budny (26).
8.30 Za + Stefana Swoboda.
10.00 1. Za ++ rodziców Irenę i Zygmunta Jon w rocznicę śmierci, męża Alfreda Borszcz, bratową barabrę, teściów Irmgardę i Alojzego Borszcz, dziadków z obu stron, Józefa i Henryka Kansy i dusze w czyśćcu cierpiące oraz o. Mariana Więckowskiego OMI.

2. ROCZKI

11.30 1. Msza św. pożegnalna o. Krzysztofa Wolnika OMI.

2. O radość życia wiecznego dla + męża i ojca Stanisława Janik i rodziców z obydwu stron.

3. Za + męża i ojca Ireneusza Mazur w 7. rocznicę śmierci.

14.30 1. Za ++ siostrę Stefanię w rocznicę śmierci i jej męża Eryka.

2. Za + Janinę Kunicką (26).

Chrzest św. po mszy św.: Aleksander Jan Niedźwiedź

18.30 Za + tatę Jana Kiszka w rocznice śmierci.