INTENCJE MSZALNE

29.01-05.02.2023

Niedziela 29.01.2023 – IV Niedziela zwykła
7.00 1. Za + Marcina Słodczyk (29).

2. Za + Helenę Grimm w 3 rocznicę śmierci oraz za + męża Józefa.

8.30 1. Za + s. Aldonę Duczmal (29).

2. Dziękczynna w intencji Heleny i Ryszarda z okazji 45 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. TE-DEUM

10.00 1. Dziękczynna w intencji Krystyny z okazji 70 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. TE-DEUM

2. W intencji Kingi z okazji 18 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża.

11.30 1. W intencji Jakuba z okazji 15  rocznicy urodzin, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej na każdy dzień.

2. Za + Romualda Janoszka z okazji urodzin i 10 rocznicy śmierci, + mamę Teresę Janoszka, ++ teściów Anielę i Józefa Kansy, ++ z rodziny i pokrewieństwa.

14.30 1. Za + brata Bogdana Motyl w rocznicę urodzin, ++ rodziców Cecylię i Stanisława, ++ teściów Teresę i Henryka Świtała, + szwagierkę Irenę oraz ++ z pokrewieństwa.

2. Dziękczynna w intencji Marii i Romana z okazji 40 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. TE-DEUM

18.30 1. Za + żonę Marię Balcerzak w 12 rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z rodziny Balcerzak, Strzoda i Kozala.

2. W intencji żywych i zmarłych parafian.

Poniedziałek 30.01.2023 – Dzień powszedni
7.00 1. Za + Marcina Słodczyk (30).

2. Dziękczynno – błagalna w intencji Patryka z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

8.30 1. Za + s. Aldonę Duczmal (30).

2. Za + męża Jana Mzyk w rocznicę śmierci i syna Dariusza o radość życia wiecznego.

18.30 ZBIOROWA (6):

– Za + ojca Eryka w rocznicę urodzin oraz za ++ z rodziny prosząc o radość życia wiecznego.

– O dar nieba dla + Janiny Imiołczyk – intencja zamówiona od Hani.

– Z okazji 104 rocznicy urodzin Józefy Myślińskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

– O radość życia wiecznego w kolejną rocznicę śmierci, brata Czesława Kaczmarczyk, Szczepana i Helenę Brzezina oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

– Za + Małgorzatę Dzierżawską – intencja zamówiona od Hani.

– Za + brata Pawła w rocznicę urodzin, rodziców Hildegardę i Józefa, dziadków Marię, Józefa,  Karolinę, Bernarda, ciocię Marię, męża Zygmunta, Karolinę Koj, ++ dzieci.

Wtorek 31.01.2023 – Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
7.00 1. Za + Jerzego Wróbel – intencja od Arkadiusza Bagiera z rodziną.

2. Za ++ z rodziny Janik, Pawlewicz, Wachowski, Gromczyk i Wilk prosząc o radość życia wiecznego.

8.30 Za + Józefa, Edmunda, Anastazję, Krystynę Wacławik, Kazimierę, Stanisława, Irenę Nowak.
18.30 1. Za + + rodziców Martę i Henryka Lukosek, Różę i Alojzego Tomala, Huberta Tomala oraz ++ dziadków z obu stron.

2. W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii św. Stanisława Kostki do Maryi aby poprzez Jej serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.

 

Środa 01.02.2023 – Dzień powszedni
7.00 Za + Małgorzatę Pawełczyk. (1)
8.30 1. Za + Florentynę Banasik. (1)

2. Za ++ Marię, Bernarda Grus, ks. Leona Grusa o radość życia wiecznego.

18.30 ZBIOROWA (2):

– Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Wspólnoty Żywego Różańca a dla ++ o dar nieba.

– Za + męża Czesława Kaczmarczyk w 13 rocznicę śmierci, Łucję i Gerarda Pisarek oraz za ++ z rodziny.

Czwartek 02.02.2023 – Święto Ofiarowania Pańskiego, pierwszy czwartek miesiąca
7.00 Za + Małgorzatę Pawełczyk. (2)
8.30 1. Za + mamę Reginę w rocznicę śmierci, ojca Eustachego z prośbą o dar nieba.

2. Za + Florentynę Banasik. (2)

18.30 1. Apostolat Maryjny.

2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Gromnicznej dla trzeciej Róży Żywego Różańca a dla ++ o dar nieba.

Piątek 03.02.2023 – Dzień powszedni, pierwszy piątek miesiąca
7.00 1. Za + Małgorzatę Pawełczyk. (3)

2. Za dzieci z Róż Różańcowych za wstawiennictwem Maryi aby poprzez Jej serce rodzice, dzieci, kapłani, siostry i bracia zakonni wzrastali w łasce i mądrości Bożej aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania zakonne.

8.30 Za + Florentynę Banasik. (3)
17.00 Za + Jerzego Wróbel – intencja od Macieja Mleczko z rodziną.
18.30 Za ++ rodziców Monikę i Ignacego Trzensisko, Ignacego Ulfik, brata Henryka Trzensisko, teściów Karola, Gertrudę i Agnieszkę Ulfik, dziadków Bronder i Trzensisko i dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota 04.02.2023 – Dzień powszedni, pierwsza sobota miesiąca
7.00  Za + Małgorzatę Pawełczyk. (4)
8.30 Za + Florentynę Banasik. (4)
14.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i nieprawości świata.
18.30 ZBIOROWA (11):

– Za + brata Waldemara z okazji urodzin, + rodziców Helenę i Juliana Koloch, + mamę i teściową Krystynę Hene oraz wszystkich ++ z rodziny i pokrewieństwa.

– Za + Małgorzatę i Pawła Sowa oraz za ++ z rodziny Mika i Sowa.

– Za + mamę Gertrudę w rocznicę śmierci , + ojca Jana, ++ dziadków, teściów i pokrewieństwo z obu stron.

– Za + męża i ojca Jana w 2 rocznicę śmierci prosząc o dar nieba.

– Za + Gabrielę w 1 rocznicę śmierci, + Józefa i Gerarda w 31 rocznicę śmierci, + Lucjana i Helenę na pamiątkę ich urodzin oraz za ++ z rodzin Farys. Imiełowski i Kopiec.

– O zdrowie, Boże błogosławieństwo w rodzinie oraz w podziękowaniu za odebrane łaski.

– Za + męża, ojca, syna Tomasza Włodarczak w rocznicę śmierci, + pokrewieństwo z obu stron Włodarczak, Słociński prosząc o radość życia wiecznego.

– Za + Renatę Piskoń

– Za ++ rodziców Cecylię i Michała, Annę i Bernarda, Stefanię i Wilhelma, Zbigniewa i + męża Henryka.

– Za + Elżbietę i Jana Dombrowskich, + syna Zygmunta i synową Beatę.

– Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie i Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Michała i Adama z okazji urodzin.

Niedziela 05.02.2023 – V Niedziela zwykła
7.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Piotra Kubińskich oraz za ++ z rodziny.
8.30 1. Za ++ z rodzin Świtała, Jeziorowski, Klimont, Sowa, Słota, Renatę Michalik.

2. Za + Florentynę Banasik. (5)

10.00 1. W intencji Róż Różańcowych rodziców przy parafii Św. Stanisława Kostki, do Maryi, aby poprzez Jej Serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.

2. Za + Mirosława Bryła o radość życia wiecznego – intencja od przyjaciół.

11.30  1. Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + ojca Rudolfa Weber w 20 rocznicę śmierci oraz za duszę w czyśćcu cierpiące.

2. Za + ojca Gerarda Pyka z okazji urodzin, + mamę Różę, + męża Zygmunta Kauder, szwagra Henryka Hadaś, Rafała Psiuk, ++ dziadków z obu stron i pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

14.30 Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli i św. Jana Pawła II z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski dla naszej Ojczyzny i Kościoła Świętego –    intencja od Wspólnoty Żywego Różańca.
18.30 1. Za + Ojca Feliksa w rocznicę śmierci i mamę Gertrudę.

2. Za + Małgorzatę Pawełczyk. (5)