INTENCJE MSZALNE

07-14.05.2023

Niedziela 07.05.2023 – V Niedziela Wielkanocna
7.00 1. Za + Józefa Kokot (7).

2. Za + Jana Fenig w 30 rocznicę śmierci, jego ++ rodziców i rodzeństwo.

8.30 1. Za + Jana Hoffmann (7).

2. Za + męża Jana Sowa w 9 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny Banasik, Jelonek i Sowa.

10.00 1. W intencji Róż Różańcowych, rodziców przy parafii św. Stanisława Kostki do Maryi, aby poprzez Jej serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.

2. W 14 rocznicę ślubu Magdaleny i Janusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Fatimskiej.

11.30 Dziękczynna z okazji 50 rocznicy ślubu Aleksy i Józefa Jedrak, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Rodziny i łaskę zdrowia oraz z podziękowaniem za cudownych rodziców. TE-DEUM
14.30 1. Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli i św. Jana Pawła II z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski dla naszej Ojczyzny i Kościoła Świętego – intencja od Wspólnoty Żywego Różańca.

2. Za ++ Stanisława i Grzegorza Kandora z prośbą o dar życia wiecznego oraz za ++ z rodziny i dusze cierpiące w czyśćcu.

18.30 1. O Boże Miłosierdzie i dar życia wiecznego w Jego Królestwie za wstawiennictwem Matki Bożej za + męża Ireneusza Ochman z okazji 2 rocznicy śmierci oraz za + babcię Marię Ochman z okazji 6 rocznicy śmierci.

2. W intencji żywych i zmarłych parafian.

Poniedziałek 08.05.2023 – Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski
7.00 1. Za + Józefa Kokot (8).

2. Za + Jana Hoffmann (8).

8.30 Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o dar życia wiecznego dla + o. Stanisława Tomana OMI z okazji urodzin i 9 rocznicy śmierci.
18.30 ZBIOROWA (4):

– Za + Piotra Brzezinę z okazji urodzin.

– Za + Maksymiliana Kazek, ++ rodziców z obu stron Agnieszkę i Mikołaja Kazek, Jadwigę i Józefa Pisarek, siostrę Erica Weber, Wawrzyńca Pisarek i Krystynę Gołek.

– Do Opatrzności Bożej w intencji o. Stanisława Gołąb OMI w dniu imienin, dziękując Bogu za dar kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha Świętego, wstawiennictwo swojego patrona, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej – intencja od Margaretek.

– O powrót do zdrowia dla Ewy, Małgorzaty, Krzysztofa, Józefa i Karola.

Wtorek 09.05.2023 – Dzień powszedni
7.00 Za + Annę Dyla w dniu urodzin i za ++ z pokrewieństwa.
8.30 1. Za + Józefa Kokot (9).

2. Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o dar życia wiecznego dla + o. Jana Jop OMI w 9 rocznicę śmierci.

18.30 Za + Jana Hoffmann (9).
Środa 10.05.2023 – Dzień powszedni
7.00 1. Za + Józefa Kokot (10).

2. Za ++ rodziców Martę i Franciszka Kozielskich, ++ siostry Agnieszkę i Krystynę, ++ braci Stanisława, Błażeja, Franciszka i + zięcia Krzysztofa.

3. W podziękowaniu za odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę z okazji 45 urodzin Katarzyny.

8.30 1. Za + Jana Hoffmann (10).

2. Za + Marię Maksimowską i jej syna.

18.30 ZBIOROWA (4):

– Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa, rodzeństwo Janinę, Zofię, Jana, Franciszka, Piotra, Stefana, szwagrów Kazimierza i Piotra, za ++ dziadków i pokrewieństwo.

– Za ++ Martę, jej rodziców i rodzeństwo, Irenę i Zygmunta i ich rodziców oraz wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu.

– Dziękczynna w intencji ojca Proboszcza Tomasza i wszystkich Pielgrzymujących do Kodnia oraz w intencji ich rodzin.

– O powrót do zdrowia dla Ewy, Małgorzaty, Krzysztofa, Józefa i Karola.

Czwartek 11.05.2023 – Dzień powszedni
7.00 1. Za + Beatę Kamieniak – intencja od koleżanek i kolegów ze studiów na Akademii Rolniczej w Krakowie.

2. Za + ojca Ernesta w 33 rocznicę śmierci, + mamę Klarę, dziadków z obu stron, + szwagra Józefa oraz wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu.

8.30 Za + Józefa Kokot (11).
18.30 1. Za + Jana Hoffman (11).

2. Za + żonę Bernadetę Jakubowską w rocznicę urodzin oraz za ++ z rodziny Jakubowski, Kniejski, Mleczko, Stężała.

Piątek 12.05.2023 – Dzień powszedni
7.00 Za ++ ojca Stefana Krawczyk o radość życia wiecznego w 12 rocznicę śmierci, mamę Jadwigę, dziadków Krystynę i Piotra Krawczyk oraz Annę i Karola Pawełczyk.
8.30 Za + Jana Hoffmann (12).
18.30 1. Za + Józefa Kokot (12).

2. Za + mamę Krystynę Rasztar o radość życia wiecznego i + tatę Bogdana Rasztar.

Sobota 13.05.2023 – Dzień powszedni, Dzień Fatimski
7.00 Za + Józefa Kokot (13).
8.30 Za + Jana Hoffmann (13).
12.00 Za ++ mamę Janinę Wochnik oraz jej siostrę Anielę, ++ rodziców Stanisławę i Stanisława Zaborowskich, dziadków z obu stron, Romana i Emmę Smorąg, prosząc o radość życia wiecznego.
18.30 ZBIOROWA (23):

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla 5 Róży Żywego Różańca, a dla ++ o dar nieba.

– Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej o radość życia wiecznego w intencji Romana Krupskiego, Kornelii i Feliksa Krupski, Marii Krupskiej, Jadwigi i Karola Szymik, Karoliny i Karola Szymik, Justyny Grabowskiej, Ireny Zawłockiej, Lucyny i Jana Malitowskich, Ewy i Mirosława Szura, ++ z rodziny i dusze cierpiące w czyśćcu.

– O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla rodziny Muschiol.

– Za + córkę Agnieszkę, ++ z rodziny Tychowskich i dusze cierpiące w czyśćcu.

– Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej o łaskę wiary i nawrócenie dla syna Tomasza.

– Za ++ Urszulę i Pawła Kulik oraz ++ z rodzin Kulik, Brzezina.

– Za + Ewę z prośbą o dar nieba – intencja od chrześnicy.

– Za + Bogusława Kazek – intencja od Angeliki i Dariusza Kurczewskich.

– O szczęśliwe zdanie matury dla wnuka Michała Kuc.

– W intencji Jerzego z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie, zgodę, Boże błogosławieństwo w rodzinie i dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Fatimskiej.

– Za + Mariana Klejnowskiego – intencja od sąsiadów.

– Za + Arkadiusza Gołasia.

– Za dusze cierpiące w czyśćcu.

– Za ++ rodziców Zofię, Stefana, Stanisława i Stanisławę, dziadków, bratową Irenę oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron o radość życia wiecznego.

– Za ++ rodziców Marię i Gerharda, ++ z rodziny Zajdel, ++ Łucję, Bernarda, Franciszka, Marię i Karola Wójcik, ++ z rodziny Nawrocki i dusze cierpiące w czyśćcu.

– Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Eryka i Renaty Matysek.

– Za ++ rodziców Zenonę i Stanisława, dziadków Emilię i Wilhelma, Antoninę i Ludwika, ciocię Karolinę i Władysławę, stryjka Franka i męża Henryka.

– Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej w intencji członków 16 Róży Różańcowej, aby Bóg żyjącym błogosławił, a ++ przyjął do radości życia wiecznego.

– Za + Elżbietę Papierniak w rocznicę urodzin.

– Za + mamę Antoninę o radość wieczną i za wszystkich ++ z rodziny.

– Za + Annę Przybył-Tkocz o radość życia wiecznego.

– Do Jezusa Miłosiernego, za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze w intencji Małgorzaty i Jakuba z okazji urodzin.

O powrót do zdrowia dla Ewy, Małgorzaty, Krzysztofa, Józefa i Karola.

Niedziela 14.05.2023 – VI Niedziela Wielkanocna
7.00 1. Za + matkę Jadwigę w 1 rocznicę śmierci, + teściową Adolfinę w 1 rocznicę śmierci.

2. Za + Martę i Henryka Lukosek, ++ dziadków z obu stron.

8.30 1. Za + Józefa Kokot (14).

2. Za ++ Dorotę i Antoniego Jeziorowskich, ++ rodziców, rodzeństwo oraz Renatę Michalik.

10.00 1. Za ++ Reginę i Herberta Maniurka o radość życia wiecznego oraz za ++ z obu stron.

2. Za ++ Jana i Blankę Spałek w 9 rocznicę śmierci o radość życia wiecznego.

3. Z okazji 13 urodzin Jasia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża.

11.30 1. W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej.

2. Za ++ rodziców Józefę i Piotra Kozak z prośbą o radość życia wiecznego oraz za ++ z rodziny Duda, Kozak.

14.30 1. W intencji Przyjaciół Misji Oblackich, o Boże błogosławieństwo i aby modlitwą, cierpieniem i ofiarą, wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.

2. W intencji żywych i zmarłych parafian.

18.30 1. Za + Jana Hoffmann (14).

2. Za + szwagra Eryka w rocznicę śmierci i + siostrę Stefanię.