INTENCJE MSZALNE

14-21.04.2024

Niedziela 14.04.2024 – III Niedziela Wielkanocna
7.00 1. Za ++ rodziców Jadwigę i Piotra Kubiński z prośbą o radość życia wiecznego oraz za ++ z rodziny.

2. O zdrowie w rodzinie.

8.30 1. Za + Andrzeja Świtała (14).

2. W intencji żywych i zmarłych parafian.

10.00 1. W intencji Marioli i Mirosława z okazji 35 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Rodziny.

2. Za ++ Zygmunta Sowa z okazji urodzin, jego rodziców, siostrę i brata z prośbą o radość życia wiecznego.

11.30 1. W intencji parafialnego Zespołu Caritas.

2. Dziękczynno-błagalna w intencji Anety i Mariusza w dniu 50 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla całej rodziny. TE-DEUM

3. O dalsze Boże błogosławieństwo z okazji 50 rocznicy pożycia małżeńskiego Danuty i Leszka Śmieszek.

14.30 1. W intencji Przyjaciół Misji Oblackich o Boże błogosławieństwo i aby modlitwą, cierpieniem
i ofiarą, wytrwale wspierali głoszenie Ewangelii, a dla ++ o radość życia wiecznego.

2. Za + Ryszarda Manieckiego (14).

18.30 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla całej rodziny Barbary i Krzysztofa z okazji 33 rocznicy ślubu. TE-DEUM

2. Przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski i św. Andrzeja Boboli z prośbą o Boże błogosławieństwo i wylanie darów Ducha Świętego dla Polski.

Poniedziałek 15.04.2024 – Dzień powszedni
7.00 Za + Andrzeja Świtała (15).
8.30 Za + Ryszarda Manieckiego (15).
18.30 ZBIOROWA (7):

– Za + Urszulę Kłosok w 5 rocznicę śmierci, z prośbą o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba.

– Za + Dariusza Majchrzyk w 3 rocznicę śmierci, z prośba o Miłosierdzie Boże.

– Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Teodora.

– Z prośbą o powrót do zdrowia dla Cecylii, Heleny.

– Za ++ mamę Anastazję Broncel w rocznicę urodzin oraz za ++ z rodziny Wójcik oraz + Jacka Śliwa.

– O szybki powrót do zdrowia dla Lary i opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

– O powrót do zdrowia dla Marty, Anety, Ewy, Małgorzaty, Krzysztofa, Michała, Adama, Karola, Józefa i Celiny.

Wtorek 16.04.2024 – Dzień powszedni
7.00 Za + Andrzeja Świtała (16).
8.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Iwony w dniu urodzin.
18.30 1. Za + Ryszarda Manieckiego (16).

2. Za + Sebastiana Węgrzyn w 1 rocznicę śmierci.

Środa 17.04.2024 – Dzień powszedni
7.00 Za + Andrzeja Świtała (17).
8.30 Za + Ryszarda Manieckiego (17).
18.30 ZBIOROWA(8):

– Za ++ męża Andrzeja Szwedzickiego w 3 rocznicę śmierci i Jana Malitowskiego, ++ rodziców Agnieszkę i Karola Ulfik oraz ++ z rodzeństwa, ++ teściów Cecylię i Aleksandra Szwedzickich oraz dusze cierpiące w czyśćcu.

– Za + Irenę Zawłocką w 3 rocznicę śmierci.

– Za + Jana Malitowskiego w 3 rocznicę śmierci.

– Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji syna Marcina, synowej Anny z okazji urodzin, z prośbą o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, zdrowie, miłość i zgodę w rodzinie.

– W intencji Róż Różańcowych, rodziców przy parafii św. Stanisława Kostki do Maryi, aby poprzez Jej serce rodzice, dzieci, kapłani i siostry zakonne wzrastali w łasce Bożej i mądrości, aby byli napełnieni Duchem Świętym i przynosili obfite owoce miłości i miłosierdzia oraz o nowe powołania do modlitwy za dzieci.

– O zdrowie dla córki Kamili i pojednanie się z Bogiem.

– Za ++ rodziców Marię i Augustyna Sowa, za ++ z rodziny i pokrewieństwa prosząc o radość nieba.

– O powrót do zdrowia dla Marty, Anety, Ewy, Małgorzaty, Krzysztofa, Michała, Adama, Karola, Józefa i Celiny.

Czwartek 18.04.2024 – Dzień powszedni
7.00 1. Za + Andrzeja Świtała (18).

2. Za + wujka Jana Paruzel z prośba o dar nieba, intencja od Marka i Edyty.

8.30 Za ++ męża Gerarda, rodziców i teściów Józefa, Gertrudę, Eugeniusza Kulik, Wernera, Karola i zięcia Edmunda.
18.30 1. Za + Ryszarda Manieckiego (18).

2. Za ++ rodziców Marię i Wincentego Kaczmarczyk, siostrę Julię w rocznicę urodzin, męża Józefa, braci Wiktora, Jana, Katarzynę i dusze cierpiące w czyśćcu.

Piątek 19.04.2024 – Dzień powszedni
7.00 1. Za + Andrzeja Świtała (19).

2. Do Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem oraz z prośbą o opiekę w życiu i w intencji córki Ewy z okazji urodzin.

8.30 Z prośba o pokój, zgodę w rodzinie i łaskę zdrowia.
18.30 Za + Ryszarda Manieckiego (19).
Sobota 20.04.2024 – Dzień powszedni
7.00 Za + Andrzeja Świtała (20).
8.30 1. Za + Ryszarda Manieckiego (20).

2. Za + Leszka Woźniaka w rocznicę urodzin.

10.00 Dziękczynna w intencji Marii z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Fatimskiej na dalsze lata życia.
14.00 Ślub: Rafał Pradelok i Anna Piskoń.
18.30 ZBIOROWA(14):

– Za ++ ojca Jana, mamę Gertrudę, dziadków i teściów z obu stron.

– Dziękczynno-błagalna w intencji Janiny Just z okazji urodzin, w podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia.

– Za ++ Franciszka Klink, Gerarda Sukiennik na pamiątkę urodzin, Martę i Alojzego Klink, Jana Bujak i ciocię Stanisławę.

– Za ++ ojca Józefa w 20 rocznicę śmierci, o łaskę życia wiecznego oraz mamę Zofię w rocznicę urodzin.

– Za + mamę Marię z okazji urodzin.

– Za ++ mamę Irenę Jelito w 10 rocznicę śmierci, tatę Henryka Jelito, Mirosława Jelito oraz za ++ z rodzin Jelito, Gocyła. Grygieracki.

– Za + Franciszka Zowada oraz za ++ z rodzin Kmiecik, Zowada, Nojman, Małek, Lupa, Pawelec.

– Za ++ Dorotę Breguła w dniu urodzin, Antoniego Breguła, Piotra Michalik w 3 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Breguła i Michalik.

– Dziękczynna w intencji Marii z okazji urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.

– Za + Beatę Kulicką, w 30 dzień po śmierci.

– Za + pielęgniarkę Beatę Gansiniec w 60 rocznicę urodzin, z prośbą o dar nieba.

– Za ++ męża Szymona i ojca Piotra w rocznicę ich urodzin oraz syna Grzegorza.

– Za ++ Martę Mika w 3 rocznicę śmierci, Józefa Mika, Marię Runiks oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.

– O powrót do zdrowia dla Marty, Anety, Ewy, Małgorzaty, Krzysztofa, Michała, Adama, Karola, Józefa i Celiny.

Niedziela 21.04.2024 – IV Niedziela Wielkanocna
7.00 1. Za ++ syna Marka w rocznicę śmierci, jego żonę Krystynę z prośbą o łaskę zbawienia.

2. Za + Andrzeja Świtała (21).

8.30 1. Za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, szczęście w życiu, opiekę Aniołów Stróżów z okazji urodzin dla Artura, Jego rodziców i rodzeństwa.

2. W intencji żywych i zmarłych parafian.

10.00 1. Za ++ Agnieszkę i Andrzeja Kurczyk, syna Jana, ++ z rodziny Kurczyk, Kandora.

2. Dziękczynna w intencji Łukasza z okazji 40 rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. TE-DEUM

11.30 Chrzty:

– Ryszard Wit Katzy

– Ignacy Gabriel Szczygioł

– Franciszek Henryk Wolnicki

– Klara Joanna Kołodziejczyk

– Tadeusz Józef Kramarczyk

14.30 1. Za + Ryszarda Manieckiego (21).

2. Za + Antoniego Jerominek, prosząc o radość życia wiecznego.

18.30 Za ++ Zenona Wróbel, rodziców, teściów i ++ z obu stron.